GWO BTT Elektryka

Cel:

Celem modułu elektrycznego BTT jest przekazanie delegatom wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych zadań elektrycznych (nadzorowanych przez doświadczonego technika), przy użyciu bezpiecznych procedur roboczych i właściwych środków ochrony osobistej.

Tematyka:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać podstawową wiedzę oraz umiejętności z zakresu:

  • Podstaw elektryczności.
  • Zagrożeń związanych z pracami elektrycznymi.
  • Funkcji i symboli elementów elektrycznych.
  • Funkcji różnych typów czujników.
  • Interpretowania prostego schematu elektrycznego i sposobów montowania go na obwodzie.
  • Dokonywania poprawnych i bezpiecznych pomiarów

Warunki uczestnictwa:

Rejestracja w systemie WINDA

Kurs ważny:

Kurs nie wymaga odnawiania

Czas trwania:

1.5 dnia

Liczba uczestników:

Maksymalnie 12 osób

Języki:

Angielski\Polski