Treningi

wykres T r aining G r e a t w ork Gain experience P e r sonal g r o w th

3. GWO Basic Technical Training (BTT)

GWO BTT Instalacja

Celem modułu BTT Instalacja jest przekazanie delegatom wiedzy oraz umiejętności z zakresu wykonywania podstawowych czynności instalacyjnych (pod nadzorem doświadczonego technika), przy użyciu bezpiecznych procedur roboczych i właściwych środków ochrony osobistej.

Zobacz więcej

GWO BTT Elektryka

Celem modułu elektrycznego BTT jest przekazanie delegatom wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych zadań elektrycznych (nadzorowanych przez doświadczonego technika), przy użyciu bezpiecznych procedur roboczych i właściwych środków ochrony osobistej.

Zobacz więcej

GWO BTT Mechanika

Celem modułu mechanicznego BTT jest przekazanie delegatom wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych zadań mechanicznych (nadzorowanych przez doświadczonego technika), przy użyciu bezpiecznych procedur roboczych i właściwych środków ochrony osobistej.

Zobacz więcej

GWO BTT Hydraulika

Celem modułu hydraulicznego BTT jest przekazanie delegatom wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych zadań hydraulicznych (nadzorowanych przez doświadczonego technika), przy użyciu bezpiecznych procedur roboczych i właściwych środków ochrony osobistej.

Zobacz więcej

1. GWO Basic Safety Training (BST)

GWO Praca na wysokości

Celem tego modułu jest przekazanie kursantom niezbędnej wiedzy oraz umiejętności w temacie bezpiecznego używania podstawowych środków ochrony osobistej (PPE) podczas pracy na wysokości, w ramach szkolenia praktycznego i teoretycznego.

Zobacz więcej

GWO Przenoszenie ręczne

Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat przenoszenia ręcznego, w ramach szkolenia praktycznego i teoretycznego, wypracowania prawidłowych oraz bezpiecznych nawyków związanych z przenoszeniem ręcznym w środowisku turbin wiatrowych, w zgodzie z GWO Manual Handling.

Zobacz więcej

GWO Zagrożenie pożarowe

Celem szkolenia jest zdobycie należytej wiedzy, dotyczącej reakcji na pożar w nagłych wypadkach, dzięki wiedzy teoretycznej i ćwiczeniom praktycznym z zakresu prewencji pożarowej, prawidłowego oszacowania pożaru jak również sprawnego i skutecznego gaszenia pożaru przy użyciu podstawowych środków gaśniczych.

Zobacz więcej

GWO Pierwsza pomoc

Celem tego modułu jest nauczenie uczestników udzielania bezpiecznej i skutecznej pierwszej pomocy w obszarze turbin wiatrowych zgodnie z wytycznymi GWO First Aid poprzez ćwiczenia teoretyczne i praktyczne.

Zobacz więcej

5. Siemens Gamesa Technical Training (SGTT)

Szkolenie „Bolt Tightening” (SGTT SE-P-50535)

Ogólnym celem kursu jest zapewnienie praktycznego szkolenia w zakresie technik i narzędzi do dokręcania i wyrównywania za pomocą podkładek śrub typowych dla firmy Siemens Gamesa. Poprzez zastosowanie różnych rodzajów ćwiczeń wykonywanych indywidualnie i/lub w małych grupach kursant uzyskuje zdolność bezpiecznego i kompetentnego dokręcania i napinania śrub oraz wypełniania szczelin między sekcjami wieży turbiny wiatrowej.

Zobacz więcej

Szkolenie „Gearbox inspection and oil sampling” (SGTT SE-P-50545)

Celem tego kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu procedur kontroli przekładni, w tym identyfikacji różnych rodzajów uszkodzeń zębów i łożysk oraz ustalania przyczyn powstawania tych uszkodzeń. Dodatkowo, kurs ten obejmuje pobieranie próbek oleju.

Zobacz więcej

Szkolenie „Cable Training” (SE-P-50575)

Ogólnym celem kursu jest zapewnienie praktycznego szkolenia w zakresie technik i typów okablowania właściwych dla Siemens Gamesa. Poprzez zastosowanie różnych rodzajów ćwiczeń wykonywanych indywidualnie i/lub w małych grupach kursant uzyskuje zdolność bezpiecznego i kompetentnego wykonywania różnych rodzajów prac kablowych przy użyciu odpowiednich narzędzi.

Zobacz więcej

Szkolenie „LOTO Awareness” (SGTT SE-P-50565)

Ogólnym celem kursu jest zapewnienie praktycznego szkolenia w zakresie procedur izolacji energetycznej Siemens Gamesa Energy Isolations Procedures (EIP) stosowanych do wykonywania Lock-Out Tag-Out (LOTO) na częściach mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych. Poprzez zastosowanie różnego rodzaju ćwiczeń wykonywanych indywidualnie i/lub w małych grupach kursant uzyskuje umiejętność bezpiecznej i kompetentnej pracy w środowisku objętym LOTO.

Zobacz więcej

Szkolenie „Hand Tool” (SGTT SE-P-50555)

Ogólnym celem kursu jest zapewnienie praktycznego szkolenia w zakresie narzędzi ręcznych stosowanych w Siemens Gamesa. Poprzez zastosowanie różnych rodzajów ćwiczeń wykonywanych indywidualnie i/lub w małych grupach kursant uzyskuje umiejętność bezpiecznego i kompetentnego sprawdzania, przygotowania, stosowania i konserwacji różnych rodzajów narzędzi.

Zobacz więcej

6. Inne

ITH Smart Tool Training

This training gives a basic introduction to ITH Smart Tools, safe use and troubleshooting. Certification is valid for 1 year, as the software is being continually developed.

Zobacz więcej

SHE Rescue

Celem tego kursu jest przekazanie kursantom niezbędnej wiedzy oraz umiejętności w zakresie bezpiecznego i efektywnego używania urządzenia SHE Rescue.

Zobacz więcej

4. GWO Slinger Signaller

GWO Slinger Signaller

Celem modułu szkoleniowego GWO Slinger Signaller jest umożliwienie delegatowi wspierania i dbania o siebie i innych podczas pracy z sygnalizacją procową w branży wiatrowej poprzez posiadanie wymaganej wiedzy i umiejętności do bezpiecznego i skutecznego wykonywania powierzonych zadań.

Zobacz więcej

2. GWO Advanced Rescue Training

GWO Advanced Rescue Training

Celem tego szkolenia jest umożliwienie uczestnikom kursu prowadzenia działań ratowniczych w turbinie wiatrowej w sekcjach takich jak gondola, wieża i piwnica, piasta, wirnik oraz wnętrze łopaty. Wszystko przy użyciu standardowego sprzętu oraz metod i technik ratowniczych, wykraczających poza te z modułu pracy na wysokości. Uczestnicy wykonują ćwiczenia ratownicze zespołowo oraz w pojedynkę.

Zobacz więcej