SHE Rescue

Cel:

Celem tego kursu jest przekazanie kursantom niezbędnej wiedzy oraz umiejętności w zakresie bezpiecznego i efektywnego używania urządzenia SHE Rescue.

Tematyka:

Uczestnicy kursu zdobędą umiejętności i wiedzę na temat urządzenia SHE Rescue. W zakres szkolenia wchodzi:

  • instruktaż dotyczący urządzenia
  • zasady bezpiecznej pracy na wysokości
  • ratownictwo poszkodowanego z użyciem She Rescue

 

Warunki uczestnictwa:

Aktualne świadectwo zdrowia oraz certyfikat GWO praca na wysokości

Kurs ważny:

24 miesiące

Czas trwania:

4 h

Liczba uczestników:

maksymalnie 12 osób

Języki:

Angielski/Polski