Szkolenie „Hand Tool” (SGTT SE-P-50555)

Cel:

Ogólnym celem kursu jest zapewnienie praktycznego szkolenia w zakresie narzędzi ręcznych stosowanych w Siemens Gamesa. Poprzez zastosowanie różnych rodzajów ćwiczeń wykonywanych indywidualnie i/lub w małych grupach kursant uzyskuje umiejętność bezpiecznego i kompetentnego sprawdzania, przygotowania, stosowania i konserwacji różnych rodzajów narzędzi.

Tematyka:

Omówienie zagadnień ze szkolenia on-line
Zadania praktyczne:
– Zabezpieczenie narzędzi przed upadkiem (tethering)
– Manualne narzędzia ręczne
– Elektryczne narzędzia ręczne

Cel:

Po zakończeniu kursu uczestnik:
- Potrafi zidentyfikować właściwe narzędzia ręczne i elektryczne potrzebne do wykonania określonego zadania
- Umie sprawdzić stan narzędzi pod względem uszkodzeń i zużycia
- Wie, jak zidentyfikować właściwe akcesoria do zabezpieczenia narzędzi przed upadkiem dla różnych typów narzędzi ręcznych i umie je prawidłowo dopasować
- Potrafi określić odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, którego należy używać przy korzystaniu
z różnych rodzajów narzędzi ręcznych

Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje następujące kompetencje:
- Identyfikacja i kontrola właściwych narzędzi potrzebnych do wykonania zadań w środowisku turbiny wiatrowej
- Zabezpieczenie narzędzi przed upuszczeniem poprzez zastosowanie akcesoriów mocujących
- Identyfikacja i zastosowanie odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podczas używania manualnych i elektrycznych narzędzi ręcznych

Warunki uczestnictwa:

Ukończone moduły: SE-P-50510 SGTT - General Technical Safety Awareness e-learning lub SE-P 07900 Technical Safety Training oraz SE-P-50550 SGTT - Hand Tool Training eLearning

Kurs ważny:

Kurs nie wymaga odnawiania

Czas trwania:

2 h

Liczba uczestników:

Maksymalnie 6 osób

Języki:

Angielski\Polski