GWO Praca na wysokości

Cel:

Celem tego modułu jest przekazanie kursantom niezbędnej wiedzy oraz umiejętności w temacie bezpiecznego używania podstawowych środków ochrony osobistej (PPE) podczas pracy na wysokości, w ramach szkolenia praktycznego i teoretycznego.

Tematyka:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wyposażeni w podstawową wiedzę oraz umiejętności z zakresu:

 • Zagrożeń i ryzyka związanego z pracą na wysokości przy generatorach turbin wiatrowych
 • Znajomości obowiązujących przepisów prawa odnoszących sie do pracy na wysokości
 • Identyfikacji PPE (sprzętu ochrony osobistej), w tym europejskich
  i międzynarodowych standardów oznaczeń, takich jak: uprząż. kask, lina bezpieczeństwa i itd.
 • Użycia właściwego PFPE, np.: uprzęży, lonży, systemu ochrony przed upadkiem
  i urządzeń pozycjonujących.
 • Prawidłowej identyfikacji punktów kotwiczenia i prawidłowego użytkowania drabiny
 • Bezpiecznej ewakuacji oraz obsługi urządzeń ewakuacyjnych
 • Efektywnego używania sprzętu ratowniczego oraz pomocy w sytuacjach zagrożenia w trakcie pracy przy generatorach turbin wiatrowych

Warunki uczestnictwa:

Aktualne świadectwo zdrowia

Kurs ważny:

24 miesiące

Czas trwania:

16 h

Liczba uczestników:

maksymalnie 12 osób

Języki:

Angielski\Polski