Szkolenie „Bolt Tightening” (SGTT SE-P-50535)

Cel:

Ogólnym celem kursu jest zapewnienie praktycznego szkolenia w zakresie technik i narzędzi do dokręcania i wyrównywania za pomocą podkładek śrub typowych dla firmy Siemens Gamesa. Poprzez zastosowanie różnych rodzajów ćwiczeń wykonywanych indywidualnie i/lub w małych grupach kursant uzyskuje zdolność bezpiecznego i kompetentnego dokręcania i napinania śrub oraz wypełniania szczelin między sekcjami wieży turbiny wiatrowej.

Tematyka:

Omówienie zagadnień ze szkolenia on-line
Zadania praktyczne:
– Klucze dynamometryczne
– Hydrauliczne narzędzia dynamometryczne
– Hydrauliczne narzędzia do napinania
– Wypełnianie szczelin za pomocą płytek

Cel:

Po zakończeniu kursu uczestnik:
- Wie, jak znaleźć dokumentację dotyczącą dokręcania, napinania i wypełniania szczelin
- Umie używać klucze dynamometryczne do prawidłowego dokręcania śrub
- Posiada umiejętności w zakresie kontroli, montażu/demontażu i regulacji hydraulicznych narzędzi dynamometrycznych i napinających
- Posiada umiejętności w zakresie wykorzystania hydraulicznych narzędzi dynamometrycznych
i napinających do prawidłowego dokręcania śrub za pomocą dwustopniowej procedury dokręcania śrub
- Posiada umiejętności w zakresie kontroli, pomiarów i wypełniania listy kontrolnej jako element wypełniania szczelin
- Wie, jak używać narzędzi do wypełniania szczelin powietrznych, postępując zgodnie
z odpowiednią procedurą

Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje następujące kompetencje:
- Właściwy wybór instrukcji technicznych i dokumentacji dla zadań dokręcania śrub i wypełniania szczelin, które mają być wykonywane pod nadzorem
- Bezpieczne użytkowanie specjalistycznych narzędzi do dokręcania śrub i wypełniania szczelin
- Wypełnienie odpowiedniej listy kontrolnej po zakończonej pracy

Warunki uczestnictwa:

Ukończone moduły: SE-P-50510 SGTT - General Technical Safety Awareness eLearning lub SE-P 07900 Technical Safety Training SE-P-50530 SGTT - Bolt Tightening Training eLearning

Kurs ważny:

Kurs nie wymaga odnawiania

Czas trwania:

1 dzień

Liczba uczestników:

Maksymalnie 6 osób

Języki:

Angielski/Polski