GWO Slinger Signaller

Cel:

Celem modułu szkoleniowego GWO Slinger Signaller jest umożliwienie delegatowi wspierania i dbania o siebie i innych podczas pracy z sygnalizacją procową w branży wiatrowej poprzez posiadanie wymaganej wiedzy i umiejętności do bezpiecznego i skutecznego wykonywania powierzonych zadań.

Tematyka:

Tematyka:

Po ukończeniu kursu praktykant nabędzie umiejętności i podstawową wiedzę z zakresu:

 • Podłączanie i odłączanie ładunku do i od urządzenia do podnoszenia dźwigu.
 • Inicjowanie i kierowanie bezpiecznym ruchem żurawia, w tym wielokrotne sygnalizatory odrzutowe podczas podnoszenia ograniczonego lub ślepego.
 • Przestrzeganie swojej roli i obowiązków podczas podnoszenia.
 • Przeprowadzanie wizualnej kontroli przed i po osprzętu do podnoszenia i ładunku.
 • Obsługa akcesoriów do podnoszenia.
 • Zapewnienie bezpiecznego podnoszenia i układania ładunku.
 • Zawieszanie różnego rodzaju ładunków w zależności od wagi, środka ciężkości, kształtu i rozmiaru.
 • Przeprowadzanie ogólnych rutynowych dźwigów zgodnie z planem dźwigów.
 • Przestrzeganie instrukcji/procedur ustanowionych przez pracodawcę w celu zarządzania podnoszeniem.
 • Zapewnienie prawidłowego użytkowania i konserwacji sprzętu oraz zgłaszania usterek.

Warunki przyjęć:

 • Ważny identyfikator WINDA

Warunki uczestnictwa:

Valid WINDA ID

Kurs ważny:

No expiry

Czas trwania:

2 days

Liczba uczestników:

6 participants maximum

Języki:

English / Polish