GWO BTT Hydraulika

Cel:

Celem modułu hydraulicznego BTT jest przekazanie delegatom wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych zadań hydraulicznych (nadzorowanych przez doświadczonego technika), przy użyciu bezpiecznych procedur roboczych i właściwych środków ochrony osobistej.

Tematyka:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać podstawową wiedzę oraz umiejętności z zakresu:

  • Podstaw hydrauliki.
  • Zagrożeń związanych z pracami hydraulicznymi.
  • Zastosowań różnych typów pomp, siłowników i zaworów.
  • Pracy i obsługi akumulatorów.
  • Funkcji różnych typów czujników.
  • Identyfikacji elementów diagramu hydraulicznego.
  • Dokonywania poprawnych pomiarów ciśnienia hydraulicznego.

Warunki uczestnictwa:

Rejestracja w systemie WINDA

Kurs ważny:

Kurs nie wymaga odnawiania

Czas trwania:

1.5 dnia

Liczba uczestników:

Maksymalnie 12 osób

Języki:

Angielski\Polski