GWO BTT Instalacja

Cel:

Celem modułu BTT Instalacja jest przekazanie delegatom wiedzy oraz umiejętności z zakresu wykonywania podstawowych czynności instalacyjnych (pod nadzorem doświadczonego technika), przy użyciu bezpiecznych procedur roboczych i właściwych środków ochrony osobistej.

Tematyka:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać podstawową wiedzę oraz umiejętności z zakresu

  • Głównych zadań związanych z instalacją turbin oraz towarzyszące temu ryzyka i zagrożenia
  • Systemu list kontrolnych dla całego procesu instalacyjnego
  • Charakterystyki środowiska instalacyjnego
  • Zasad i standardów postępowania oraz przechowywania towarów i komponentów przed i po instalacji.
  • Zasad dotyczące sprzętu do podnoszenia
  • Przygotowania głównych komponentów przed instalacją
  • Zasad wykończenia prac w zakresie mechaniki, hydrauliki i elektryki
  • Procesu przekazania turbiny do uruchomienia

Warunki uczestnictwa:

Rejestracja w systemie WINDA

Kurs ważny:

Kurs nie wymaga odnawiania

Czas trwania:

2 dni

Liczba uczestników:

Maksymalnie 12 osób

Języki:

Angielski\Polski