GWO Przenoszenie ręczne

Cel:

Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat przenoszenia ręcznego, w ramach szkolenia praktycznego i teoretycznego, wypracowania prawidłowych oraz bezpiecznych nawyków związanych z przenoszeniem ręcznym w środowisku turbin wiatrowych, w zgodzie z GWO Manual Handling.

Tematyka:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wyposażeni w podstawową wiedzę oraz umiejętności z zakresu:

  • Ważności wykonywania obowiązków w sposób rozsądny i bezpieczny oraz
    w zgodzie z lokalnie obowiązującymi przepisami prawa
  • Identyfikacji aspektów związanych z wykonywanymi zadaniami, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia obrażeń
  • Bezpiecznych praktyk w trakcie przenoszenia ręcznego, w tym prawidłowej obsługi sprzętu
  • Identyfikacji objawów i symptomów obrażeń wynikających z nieprawidłowego zastosowania technik przenoszenia ręcznego
  • Umiejętności rozwiązywania problemów, w temacie przenoszenia ręcznego,
    w środowisku turbin wiatrowych
  • Technik redukujących ryzyko w trakcie przenoszenia ręcznego

Warunki uczestnictwa:

Aktualne świadectwo zdrowia

Kurs ważny:

24 miesiące

Czas trwania:

4h

Liczba uczestników:

maksymalnie 12 osób

Języki:

Angielski\Polski