GWO Pierwsza pomoc

Cel:

Celem tego modułu jest nauczenie uczestników udzielania bezpiecznej i skutecznej pierwszej pomocy w obszarze turbin wiatrowych zgodnie z wytycznymi GWO First Aid poprzez ćwiczenia teoretyczne i praktyczne.

Tematyka:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wyposażeni w podstawową wiedzę oraz umiejętności z zakresu:

  • Udzielania pierwszej pomocy w sposób bezpieczny zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji oraz Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
  • Rozpoznawania oraz objaśniania symptomów poważnych jak i pomniejszych obrażeń oraz chorób
  • Kolejności działań w sytuacjach awaryjnych w środowisku turbin wiatrowych
  • Poprawnego użycia środków ratunkowych pierwszej pomocy przy użyciu schematu badań podstawowych A-B-C
  • Poprawnego użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
  • Poprawnego wykonania badania wtórnego w trakcie udzielania pierwszej pomocy
  • Poprawnego użycia sprzętu do udzielania pierwszej pomocy w oparciu o gotowy scenariusz

Warunki uczestnictwa:

Aktualne świadectwo zdrowia

Kurs ważny:

24 miesiące

Czas trwania:

16 h

Liczba uczestników:

maksymalnie 12 osób

Języki:

Angielski\Polski