GWO BTT Mechanika

Cel:

Celem modułu mechanicznego BTT jest przekazanie delegatom wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych zadań mechanicznych (nadzorowanych przez doświadczonego technika), przy użyciu bezpiecznych procedur roboczych i właściwych środków ochrony osobistej.

Tematyka:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać podstawową wiedzę oraz umiejętności z zakresu:

  • Głównych elementów i układów mechanicznych oraz podstaw działań turbin wiatrowych.
  • Zagrożeń związanych z pracą z układami mechanicznymi.
  • Zasad połączeń śrubowych i spawanych oraz ich kontrola.
  • Praktycznego wykorzystania ręcznych narzędzi dokręcania i mierzenia.
  • Prawidłowego użycia hydraulicznych narzędzi do dokręcania i naciągania.
  • Zasad funkcjonowania skrzyń biegów.
  • Funkcji układu hamulcowego, ugięcia, chłodzenia i smarowania oraz ich kontrola.

Warunki uczestnictwa:

Rejestracja w systemie WINDA

Kurs ważny:

Kurs nie wymaga odnawiania

Czas trwania:

2 dni

Liczba uczestników:

Maksymalnie 12 osób

Języki:

Angielski\Polski