She Rescue

Cel:

Celem tego szkolenia jest uzupełnienie wiedzy zdobytej na kursie z pracy na wysokości o urządzenie ratunkowe SHE Rescue, stosowane na turbinach wiatrowych ENERCON.
Dzięki możliwości przećwiczenia scenariuszy ratunkowych z nowym urządzeniem, kursanci nabywają umiejętności przydatne w sytuacjach awaryjnych właściwych dla specyficznego typu turbiny.

Warunki uczestnictwa:

Ważny certyfikat GWO WAH Aktualne świadectwo zdrowia

Kurs ważny:

Bezterminowo

Czas trwania:

6h

Liczba uczestników:

Maksymalnie 12 osób

Języki:

Angielski\Polski